^Do góry

Współpraca

INSTYTUCJE / MUZEA

GRUPY / STOWARZYSZENIA / FUNDACJE

SAMORZĄDY

FIRMY

 

CAROLINA PROSPECTORS

MEDIA

PRACE PODWODNE

Poczta

Odwiedziny:

Dziś: 76

Wczoraj: 143

Tydzień: 910

Miesiąc: 2189

Wszystkich: 515012

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook

AL Riese

Spis treści

AL Riese składał się z 4 dużych i 12 mniejszych podobozów. Były one administrowane przez OT. Przypuszcza się, że między 1943 i 1945 r. przetrzymywano w niech w sumie 13,3 tys. więźniów. Pilnowało ich 853 strażników podległych siedmiu oficerom Wehrmachtu. Ci z kolei byli podkomendnymi SS Hauptsturmführera Karla Beblo. Kierownikiem administracji był SS-Obersturmführer Albert Lütkemeyer, zaś lekarzem obozowym dr Heinrich Rindfleisch. Podlegało mu 63 lekarzy i 56 sanitariuszy więziennych. Od jesieni 1944 r. Rindfleisch pracował w urządzonym w Kolcach (Dörnhau) centralnym rewirze. Ogółem wykazano 3648 przypadków zgonów więźniów wskutek chorób i wycieńczenia będących następstwem niedoboru żywności, ciężkiej pracy fizycznej oraz okrutnego traktowania przez strażników. Udokumentowano również deportację 857 więźniów do Oświęcimia (KL Auschwitz), którzy prawdopodobnie zginęli w komorach gazowych, a także 14 egzekucji za podejmowanie prób ucieczki. Wraz ze zbliżaniem się frontu obozy zostały ewakuowane. Dziewięć tysięcy więźniów poprowadzono przez Trautenau do Flossenbuga, Bergen-Belsen i do obozu zewnętrznego Mauthausen - Ebensee. Podczas „marszów śmierci” zginęło ponad 250 więźniów. Część jednak pozostała w AL Riese, gdzie doczekała oswobodzenia przez wojska sowieckie. Po uwolnieniu ponad 150 z nich zmarło w następstwie pobytu w obozie. Ostateczną liczbę ofiar śmiertelnych związanych z funkcjonowaniem AL Riese szacuje się na blisko 5 tys. osób.

Filie AL Riese

W Głuszycy (Wüstegiersdorf) lub Jedlince (Tannhausen) powstał pierwszy obóz AL Riese. Dwa tysiące więźniów przetrzymywanych było w trzypiętrowym budynku fabryki, otoczonym drutem kolczastym. Pilnowani byli przez 75 strażników. Najwięcej więźniów przydzielonych było do budowy sztolni oraz budowy torów na Sobolu (Ramenwerk) i Osówce (Säuferhöhen). Wykonywali również inne prace, które łączyły się z budową. Niektórzy z więźniów zostali po selekcji przeprowadzonej przez lekarza obozowego Rindfleischa deportowani do Oświęcimia (KL Auschwitz). Po wojnie budynek ten był ponownie użytkowany jako fabryka.

Również w Kolcach (Dörnhau) założono pod koniec 1943 r. obóz w budynku fabrycznym. W obozie przetrzymywano do 2 tys. więźniów. Od połowy 1944 r. obóz spełniał funkcję centralnego rewiru chorych, w którym zmarło wielu więźniów. Więźniowie obozu w Kolcach (AL Dörnhau) byli kierowani do budowy dróg, sztolni a także prac melioracyjnych. Od zakończenia wojny do dnia dzisiejszego budynek jest użytkowany jako fabryka.

W Walimiu (Wüstewaltersdorf) w nieczynnym warsztacie tkackim od listopada 1943 r. znajdował się obóz dla 1,5 tys. więźniów. Po jego likwidacji wskutek epidemii tyfusu w czerwcu 1944 r. założono tam szpital z 600 łóżkami dla pracowników OT.

Obóz w Głuszycy Górnej (Oberwüstegiersdorf) zwany był również AL Schotterwerk. Od 400 do 500 przetrzymywanych tam więźniów pracowało w kamieniołomie, który zaopatrywał budowę w Osówce (Säuferhöhen) i Sobolu (Ramenwerk). Resztki baraków widoczne są do dziś.

Obóz Włodarz (AL Wolfsberg) między Jugowicami (Hausdorf) a Walimiem (Wüstewaltersdorf) był największym obozem AL Riese. Według źródeł w listopadzie 1944 r. przetrzymywano w nim ok. 3 tys. więźniów. Musieli oni wykonywać głównie prace przy budowie sztolni, a także inne prace transportowo-budowlane. Wielu więźniów mieszkało jedynie w namiotach, co szczególnie jesienią i zimą oznaczało katastrofalne warunki bytowe. We Włodarzu (AL Wolfsberg) odnotowano 612 zgonów z powodu wypadków przy pracy, wyczerpania, chorób i egzekucji. Już w lutym 1945 r. obóz został ewakuowany. Ruiny budowli można jeszcze dziś odnaleźć w lesie, podobnie jak wiele skamieniałych worków cementu, które pozostały po byłym magazynie obozowym.

W grudniu 1944 r. powstał w Jedlince (Tannhausen) centralny rewir chorych, który w przeciwieństwie do obozu w Kolcach (AL Dörnhau) miał służyć lżej chorym więźniom. Byli oni przetrzymywani w czterech murowanych barakach. Nie są znane szczegóły dotyczące okoliczności ewakuacji oraz oswobodzenia obozu. Wiadomo tylko, że przez jakiś czas po wyzwoleniu budynek nadal spełniał funkcje szpitala. Trzy baraki są dziś zaadaptowane na budynki mieszkalne oraz przedszkole.

W AL Märzbachtal powstał w czerwcu 1944 r. obóz dla około 800 więźniów. Większość pracowała przy Sobolu (Ramenwerk). Również tutaj dr Rindfleisch przeprowadzał selekcję więźniów z przeznaczeniem do Oświęcimia (KL Auschwitz). W październiku 1944 r. komendant AL Riese polecił skoncentrowanie wszystkich więźniów poniżej szesnastego roku życia. Trzystu jeden młodych ludzi zostało deportowanych do Oświęcimia (KL Auschwitz). W okolicy pozostały fragmenty dawnej zabudowy obozowej.

Między obozami Märzbachtal i Zimna (Kaltwasser) powstał obóz w Lärche. W powstałym dopiero w grudniu 1944 r. obozie przetrzymywano do 2 tys. więźniów. Byli oni skierowani do pracy przy budowie kompleksu Sobol (Ramenwerk). Już w styczniu 1945 r. rozpoczęła się stopniowa ewakuacja obozu. Jeszcze dziś widoczne są pozostałości budynków.

Obóz Zimna (AL Kaltwasser) znajdował się między Głuszycą Górną (Oberwüstegiersdorf) a Zimną (Katwasser). Od sierpnia roku 1944 przetrzymywano tu do 2 tys. więźniów. Byli oni strzeżeni przez ok. 100 strażników SS, którzy według zeznań świadków nie cofali się przed użyciem siły. Obóz został rozwiązany w grudniu 1944 r. Jeszcze dziś można rozpoznać fundamenty budowli.

Obóz Książ (AL Fürstenstein) powstał w pobliżu zamku. Przetrzymywano w nim od 700 do 1000 więźniów, których kierowano głównie do budowy sztolni pod zamkiem. O istniejących jeszcze dziś resztkach obozu świadczy tablica pamiątkowa.

Obóz Sokolec (AL Falkenberg) był położony między miejscowościami Bojanice (Ludwigsdorf) a Sokolec (Falkenberg). Było tam przetrzymywanych do 1,5 tys. więźniów. Zmuszeni byli do pracy przy budowie sztolni Sokolca. Obóz został zlikwidowany w lutym 1945 r. Pozostałości baraków są widoczne do dziś.

Obóz Olszyniec (AL Erlenbusch) powstał w maju 1944 r. i przeznaczony był dla ok. 500 więźniów, którzy byli oni odpowiedzialni za dostawę materiałów budowlanych dla sztolni we Włodarzu i Jugowicach. W maju 1945 r. strażnicy SS uciekli przed Armią Czerwoną pozostawiając więźniów. Po obozie nie zachowały się żadne ślady.

/Project Riese/


 


Gross Rossen z lotu ptaka

zródło: 2explore

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

1. Administrator - oznacza właściciela domeny poszukiwawcza.pl,- Grupę Poszukiwawczą Riese , kontakt z administratorem możliwy jest metodami tradycyjnymi, np. przez umieszczone na niniejszej stronie dane kontaktowe.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie poszukiwawcza.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

h. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
2) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
3) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

i. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem m.in. narzędzi analitycznych:
1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy

j. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów technicznych Facebook]
2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i modnych

k. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów Facebook]
4) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i przydatnych dla Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o  których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.