^Do góry

Współpraca

INSTYTUCJE / MUZEA

GRUPY / STOWARZYSZENIA / FUNDACJE

SAMORZĄDY

FIRMY

 

CAROLINA PROSPECTORS

MEDIA

PRACE PODWODNE

Poczta

Odwiedziny:

Dziś: 48

Wczoraj: 159

Tydzień: 625

Miesiąc: 2892

Wszystkich: 515715

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook

Sztolonia Marie Agnes-Bystrzyca Górna

Górnictwo kruszcowe na obszarze Gór Sowich znane jest przede wszystkim z okolic Srebrnej Góry. Przemierzając na początku lat 90. XX w. mniej rozpoznane pod tym względem okolice Bystrzycy Górnej, Zagórza Śląskiego, Dziećmorowic i Walimia odnajdowaliśmy często zagubione lesie, ledwie widoczne pośród otaczającej je roślinności nieckowate zagłębienia, usypiska rozdrobnionej skały, czasem biegnące wzdłuż zbocza głębokie zapadliska i rowy oraz nieliczne dobrze zachowane sztolnie. Rodowód niektórych takich śladów związany jest z prowadzonymi na tym terenie począwszy od około XVI w. poszukiwań oraz wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku. Niestety nie wszystkie te obiekty zostały udokumentowane w zachowanej literaturze i planach górniczych pochodzących głównie z XVII i XIX w. Jednym z lepiej zachowanych zinwentaryzowanych w 1994 r. obiektów w tej części Gór Sowich jest sztolnia z Bystrzycy Górnej

Pierwsze informacje o prowadzeniu robót górniczych w okolicach Bystrzycy Górnej pochodzą z połowy XVI w. , jednak dotyczą one kopalni ołowiu i srebra zlokalizowanej w dolinie Srebrnego Potoku (obecnie Złoty Potok) płynącego od strony Modliszowa w kierunku Bystrzycy Górnej. Potwierdzeniem istnienia i lokalizacji sztolni w Bystrzycy Górnej jest jedynie jej zaznaczenie jako nieczynne wyrobisko górnicze na mapie geologicznej z 1924 r. Kopalnia ta była prawdopodobnie, jak wiele kopalń w tym rejonie, eksploatowana z przerwami. Nie jest wykluczone, że roboty górnicze na tym złożu trwały od XVI w. do początku XIX w. Do eksploatacji tego złoża wielokrotnie powracano, licząc, że wraz z rozwojem metod urabiania i wzbogacania rudy eksploatacja stanie się opłacalna. Na podstawie zapisu w rejestrze górniczym z 1904 r. sztolnia w Bystrzycy Górnej uważana jest za kopalnie rud cynku o nazwie Marie-Agnes. W latach 1902-1904, gdy budowano linię kolejową Świdnica Kraszowice–Jedlina Zdrój, na odcinku od stacji kolejowej Bystrzyca Górna do stacji Lubachów, prowadzono ją wysokim nasypem ziemnym. Jest przy tym znamienne, że na wysokości wylotu sztolni przerwano go, budując wiadukt kolejowy, co umożliwiło utrzymanie dostępu do kopalni. Linię kolejową i wiadukt tak wykonano, że nie wywarło to destrukcyjnego wpływu na stan zachowania wyrobisk, pomimo że linia była użytkowana do 1988 roku. Sztolnia położona jest przy drodze gruntowej na prawym brzegu rzeki Bystrzycy. W odległości około 300 m na południowy wschód od kopalni znajduje się kościół parafialny we wsi Bystrzyca Górna. Pod sklepieniem wiaduktu nieczynnej linii kolejowej Świdnica Kraszowice?Jedlina Zdrój, znajduję się otwarty wylot sztolni. Naprzeciw wylotu sztolni, na lewym brzegu rzeki, przy drodze Świdnica-Jugowice, jest usytuowany przystanek autobusowy. Wyrobiska przebiegają wzdłuż hydrotermalnej żyły barytowo-kwarcowej zawierającej rudy ołowiu, srebra i cynku (galena srebronośna i sfaleryt). Żyła przecina typowe gnejsy sowiogórskie. Wyrobiska prowadzone były w litej skale bez obudowy. Ich stan zachowania jest bardzo dobry. Wyrobiska położone są na trzech poziomach, połączonych pionowymi szybikami. Chodniki biegną w kierunku wschód–zachód, zgodnie z biegiem eksploatowanej niegdyś żyły. Prawie pionowy upad eksploatowanej żyły sprawił, że wyrobiska na wszystkich poziomach (górnym i dwóch dolnych) prowadzone były w tych samych kierunkach. Początki eksploatacji złoża związane były z wychodnią żyły, której rozpoznanie rozpoczęło głębienie sztolni, możliwie że już w XVI w. Prowadząc roboty zgodnie z biegiem żyły na górnym poziomie kopalni wykonano dwa rozchodzące się pod kątem około 35° wyrobiska chodnikowe. Połączone poprzecznym chodnikiem odwadniającym. Średnia wysokość wyrobisk poziomych wynosi tutaj około 1,8 m, a szerokość około 1,0 m. Być może, w XVIII w. celem udostępnienia dolnej partii złoża zgłębiono pionowy szybik o wymiarach w przekroju poprzecznym 2,3×4,0 m i głębokości około 6 m. W szybiku zachowało się drewniane zbrojenie szybowe w postaci belkowych rozpór (rys. 4), do których mocowano rurociąg odwadniający i drabiny dla ludzi. Rurociąg wykonany jest z drewnianych rur, o długości około 3,6 m, średnicy zewnętrznej 10 cm i wewnętrznej 5 cm. Elementy drewniane drabiny łączone były na wpust i kołkowane bez użycia elementów metalowych. Jej wymiary wynoszą: długość 3,2 m, szerokość 34 cm, rozstaw szczebli 35 cm (ich wysokość 9 cm i grubość 2 cm). Zatopione elementy zbrojenia szybowego, drewniany rurociąg odwadniający i drabiny. Dolny zalany poziom kopalni stanowi poziome, pojedyncze wyrobisko prowadzone około 6 m niżej, równolegle do wyrobiska poziomu górnego, w którym zgłębiono szybik. Przekrój poprzeczny zalanego chodnika jest podobny do prowadzonego w poziomie górnym. Z tego wyrobiska zgłębiono kolejny szybik o głębokości około 3 m i prostokątnym przekroju poprzecznym, lecz o zdecydowanie mniejszych rozmiarach od szybiku łączącego dwa wyższe poziomy. Wyrobisko trzeciego, najniższego poziomu jest najkrótsze i prowadzone było równolegle do położonych wyżyj.   Wyrobiska górnego poziomu kopalni połączono poziomym chodnikiem, o zmniejszającym się stopniowo przekroju i wylocie nad szybikiem. Wyrobiskiem tym, prowadzonym w litej skale, odprowadzano wodę odpompowywaną z dolnego poziomu kopalni przez rurociąg wykonany z drewnianych rur. Na poziomie górnej sztolni lokalnie występuje woda do wysokości około 20-30 cm. Zbieranie się jej wynika z braku grawitacyjnego odwadniania w związku z częściowym zasypaniem wylotu sztolni. Stan wyrobisk kopalni wskazywał na możliwość udostępnienia ich dla ruchu turystycznego po wcześniejszym odwodnieniu i wykonaniu niezbędnych ekspertyz górniczo-geologicznych. Próbę udostępnienia tej sztolni podjęto, lecz obecnie nie jest ona w pełni zabezpieczona i udostępniona do ruchu turystycznego.


/Na podstawie "ODKRYCIE I INWENTARYZACJA SZTOLNI W BYSTRZYCY GÓRNEJ"-Elżbieta LIBER, Maciej MADZIARZ, PWr 2006/

http://www.wgg.pwr.wroc.pl/pdf/publikacje/Dziedzictwo_II/16_Liber_Madziarz.pdf

 

RedCrystalShop

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

1. Administrator - oznacza właściciela domeny poszukiwawcza.pl,- Grupę Poszukiwawczą Riese , kontakt z administratorem możliwy jest metodami tradycyjnymi, np. przez umieszczone na niniejszej stronie dane kontaktowe.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie poszukiwawcza.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

h. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
2) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
3) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

i. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem m.in. narzędzi analitycznych:
1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy

j. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów technicznych Facebook]
2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i modnych

k. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów Facebook]
4) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i przydatnych dla Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o  których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.