^Do góry

Współpraca

INSTYTUCJE / MUZEA

GRUPY / STOWARZYSZENIA / FUNDACJE

SAMORZĄDY

FIRMY

 

CAROLINA PROSPECTORS

MEDIA

PRACE PODWODNE

Poczta

Odwiedziny:

Dziś: 8

Wczoraj: 150

Tydzień: 558

Miesiąc: 2301

Wszystkich: 519608

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Facebook

Góry Sowie metryczka

Spis treści

Położenie

Góry Sowie stanowią potężny masyw o długości 25 kilometrów i szerokości blisko 13 kilometrów. Rozciągają się od doliny Bystrzycy na północnym – zachodzie po Przełęcz Srebrną na południowym – wschodzie, oddzielającą je od Gór Bardzkich. Na zachodzie graniczą przez dolinę Bystrzycy z Górami Wałbrzyskimi. Od południowego – zachodu dolina Włodnicy oddziela je od Wzgórz Włodnickich, a obniżenie Górnej Bystrzycy od Gór Suchych. Na północnym – wschodzie natomiast opadają wyraźnym uskokiem brzeżnym ku Przedgórzu Sudeckiemu. Składają się z kilku wyraźnie wyodrębnionych części: głównego grzbietu ze szczytem Wielkiej Sowy ( 1015 mnpm ), masywu Włodarza ( 811 mnpm ), Wzgórz Wyrebińskich ze szczytem Gontowa ( 717 mnpm ) oraz niewielkich działów: Jawornickiego i Michałkowskiego.

Geologia

Góry Sowie są najstarszym pod względem budulca pasmem w Polsce, zbudowane głównie z dwóch rodzajów archaicznych gnejsów, o metryce sięgającej co najmniej 620 milionów lat ( choć pisze się i o 2 miliardach lat ) i epoki górnego protezoiku. Szare paragnejsy powstały w wyniku metamorfozy, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, skał osadowych : łupków iglastych i szaro głazów. Cechuje je obecność naprzemianległych ciemnych i jasnych smug. Również szare, mniej częste ortognejsy wytworzyły się z przeobrażenia granitoidów. W dominujących gnejsach pojawiają się liczne wkładki : amfibolitów, erlanów i kwarcytów oraz żyły pegmatytowe. Są one nośnikiem niegdyś eksploatowanych złóż kruszców : rud srebra, złota, ołowiu i miedzi. Na obrzeżu masywu występują zielone gabra i wstęgowe, zielonkawo – mleczne serpentynity., eksploatowane jako kamień budowlany. Wszystkie te skały budują jednolitą płytę, rozciągającą się w trójkącie : Wałbrzych – Srebrna góra – Jordanów, zwaną Krą Sowiogórską. Stosunkowo niedawno, bo dopiero w trzeciorzędzie, w wyniku intensywnych ruchów górotwórczych Kra pękła i uniosła się w górę. Powstały w ten sposób uskok sudecki tworzy wysoki na 600 – 700 metrów północny zrąb tektoniczny Gór Sowich.

Wody

Góry Sowie leżą w całości w dorzeczu Odry. Wyróżnia się tu cztery zlewnie : Bystrzycy ( część północno – zachodnia ), Ściiawki ( część północno – wschodnia ), Budzówki ( część południowo – wschodnia ) i Piławy ( część północno – wschodnia ). Wszystkie potoki mają charakter górski : płyną głębokimi, wąskimi dolinami o stromych zboczach. Nieprzepuszczalne podłoże przy znacznym nachyleniu spływu powoduje po opadach ich wezbranie i niebezpieczeństwo powodzi. Ze względu na takie właściwości podłoża zasoby wód są tutaj stosunkowo niewielkie i dlatego teren ten zalicza się do obszarów stałego deficytu wodnego.

Surowce

Obszar zaliczany do Gór Sowich, poza złożami węgla kamiennego i łupków ogniotrwałych jest ubogi w surowce mineralne, jednak w przeszłości na tych terenach eksploatowano rudę srebra, dominujące gnejsy wykorzystywano jako kamień budowlany, m.in. do budowy zapory wodnej w Zagórzu Śląskim, przy wznoszeniu mostów i wiaduktów a także przy budowie kościołów w Świdnicy i Dzierżoniowie. Istnieją także przekazy, że w Walimce płukano złoto. Wydobywano także rudy żelaza i rudy miedzi. Wszystkie te surowce występują w niewielkich ilościach i obecnie nie są eksploatowane. W przeszłości była również eksploatowana gabra w okolicach Nowej Rudy, głównie dzięki ich walorom dekoracyjnym. Po obróbce ( polerowaniu ) ich jasnoszare, zielone i czarne odmiany służą jako materiał wykładzinowy do zdobienia elewacji budynków i wystroju wnętrz. Poza tym produkuje się z nich tłuczeń i kamień łamany. Z innych surowców, nie mających jednakże większego znaczenia gospodarczego, wymienić można baryt, występujący w rejonie Jedlinki, Kamionek i Głuszycy.

Klimat

Na obszarze Gór Sowich brakuje stacji meteorologicznej co utrudnia szczegółowe określenie panujących tu warunków klimatycznych. Są one zresztą zbliżone do terenów sąsiednich. Najkorzystniejsze klimatycznie są południowe podnóża Gór Sowich oraz Obniżenie Bożkowa i Obniżenie Noworudzkie, w piętrze do około 400 – 500 mnpm średnia temperatura roczna oscyluje wokół 7˚C. W piętrze górskim średnia ta obniża się o około 1˚C na każde 100 m wzniesienia. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym styczeń. Okres wegetacyjny ma zróżnicowaną długość w zależności od wysokości terenu i regionu i trwa od około 210 dni w dolinach i obniżeniach do około 170 dni w partiach szczytowych. Opady są również zróżnicowane i ich suma roczna wyraźnie zwiększa się w miarę wzrostu wysokości, aby na najwyższych szczytach osiągnąć około 900 mm. Maksimum opadów przypada na czerwiec i lipiec, a minimum na grudzień. Najbardziej słonecznym miesiącem lata jest sierpień, zimy – styczeń. Na całym obszarze przeważają wiatry południowo – zachodnie, przy czym największe ich nasilenie notuje się na grzbiecie Gór Sowich w okresie jesiennym. Pokrywa śnieżna najdłużej zalega na najwyższych masywach od października do końca kwietnia.

Flora Gór Sowich

Świat roślinny Gór Sowich jest bardzo bogaty. W górnych partiach dominuje świerk, a w niższych zaś buk, jawor, jodła, modrzew, brzoza brodawkowa, jarzębina, dąb, klon, sosna i lipa drobnolistna. Pierwotna roślinność zachowała się jedynie na obszarze dwóch rezerwatów : Bukowej Kalenicy oraz Góry Choina koło Zagórza. Stanowią one atrakcję turystyczną o dużych walorach krajobrazowych. Rezerwat Bukowa Kalenica utworzony został w 1962 roku na obszarze 27,96 hektarów i obejmuje najpiękniejsze w Górach Sowich połacie lasów bukowych na szczytowych partiach Kalenicy i Słonecznej oraz na północnych zboczach. Ozdobą są świerki, buki i pojedyncze jodły, zaś nieco dalej, w kierunku północno – zachodnim, buczyna zmieszana z jaworem. Runo leśne jest tu bogatsze. Występują rzadkie, chronione gatunki roślin, np. wawrzynek, wilcze łyko, lilia złotołóg, czosnek niedźwiedzi, przylaszczki, borówka czarna i brusznica, widlaki, liczne gatunki paproci. Cały ten teren położony jest przy głównym szlaku turystycznym, w niedalekiej odległości od schroniska Zygmuntówka prezentuje naturalny krajobraz Gór Sowich. Rezerwat góra Choina został utworzony w 1957 roku na obszarze 19 hektarów. Całe wzgórze ( 450 mnpm ) porasta piękny mieszany starodrzew bukowo – dębowy z domieszką jesionów, lip, wiązów i jaworów. Runo leśne jest również bogate. Rośnie tu marzanka wonna, żywiec cebulkowy, dzwonek pokrzywolistny, naparstnica, storczyk i paprocie. Krajobrazowo cały rezerwat stanowi jeden z najpiękniejszych zakątków w Sudetach. Zdecydowało o tym zgrupowanie w jednym miejscu pięknego lasu, skałek, jeziora zaporowego ( Bystrzyckiego ) oraz atrakcyjnego zabytku architektury, jakim jest zamek Grodno. Atrakcją Gór Sowich są również drzewa – pomniki przyrody. Do ciekawych okazów należą stare lipy, które podziwiać można idąc szlakiem z Zagórza do Bystrzycy. Przy niebieskim szlaku – biegnącym równolegle z głównym pasmem Gór Sowich i po ich północno – wschodnich stokach – w pobliżu szczytu Wrona rosną piękne okazy buków.

Fauna Gór Sowich

W lasach Gór Sowich można spotkać między innymi jelenie, sarny, dziki, borsuki, kuny leśne, zające, wiewiórki, sowy włochate, salamandry plamiste, jastrzębie i sokoły, a na Wzgórzach Bielawskich także ptactwo krukowate oraz bażanty, kuropatwy i dzikie kaczki. Na szczególną uwagę zasługują muflony. Są to dziko żyjące owce, o żółto rdzawym kolorze wełny latem i kasztanowo brunatnym zimą. Muflony są bardzo ostrożne, posiadają doskonały węch i słuch. Dzisiaj tylko w niektórych partiach Sudetów żyją te Ciekawe zwierzęta, m.in. w Górach Sowich, a można je zobaczyć najczęściej w okolicy Wielkiej Sowy, Kalenicy i Zwalidrogi

Daniel Łągiweka "Wierch"


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

1. Administrator - oznacza właściciela domeny poszukiwawcza.pl,- Grupę Poszukiwawczą Riese , kontakt z administratorem możliwy jest metodami tradycyjnymi, np. przez umieszczone na niniejszej stronie dane kontaktowe.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie poszukiwawcza.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

h. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
2) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
3) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

i. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem m.in. narzędzi analitycznych:
1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy

j. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów technicznych Facebook]
2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i modnych

k. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów Facebook]
4) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i przydatnych dla Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o  których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.